משרד רואה חשבון כספי דואק קורן מקפיד על מתן שירותים באוריינטציה עסקית המשמשת את הלקוח בביצוע פעילותו השוטפת הלכה ולמעשה. איכות השירות מקורה בניסיון העשיר של השותפים בייזום וניהול עסקים מהמובילים בתחומם במשק הישראלי והבינלאומי. בשנים האחרונות מנהל כספי דואק קורן משאים ומתנים לביצוע רכישות ומיזוגים של חברות בישראל עבור גופים בינלאומיים מובילים בתחומם. כספי דואק קורן הוביל ומוביל תהליכים של הכרזה (השתתפות במכרזים) של לקוחותיה במסגרת קונסורציום ייעודי לצורך ההכרזה של הפרוייקטים המובילים בישראל ופרוייקטים לאומיים בענף התשתיות.

להלן השירותים הניתנים בתחום הייעוץ העסקי:

 • ייעוץ כלכלי אסטרטגי.
 • ייזום ופיתוח עסקים חדשים.
 • ייעוץ ברכישות ומיזוגים.
 • עריכת תוכניות עסקיות ותחזיות פיננסיות לחברות ופרוייקטים.
 • בדיקת כדאיות השקעות.
 • הערכות שווי של חברות ונכסים מניבים.
 • בדיקות נאותות (Due Diligence).
 • ניתוח דוחות כספיים.
 • אפיון הסביבה העסקית של הלקוח.
 • ניתוח יעילות המערך התפעולי והניהולי בעסק.
 • איתור יתרונות וחסרונות באסטרטגיה העסקית ומתן המלצות לייעול.
 • עריכת מודלים כלכליים ועסקיים במכרזים המוצעים על ידי משרדי הממשלה השונים והרשויות המקומיות (מכרזי הפרטה או פרוייקטים ייעודיים).
 • תכניות מימון – איתור וניהול משא ומתן עם מקורות מימון (בנקאי ו/או מוסדי) לצורך מימון פרוייקטים.
 • ליווי בנקאי – הרכבת מסגרות אשראי והתאמת תוכניות המימון השוטף והעתידי ללקוח.
 • הנפקות וגיוסי הון – סיוע בגיוס משקיעים פיננסיים ואסטרטגיים והכנת תשקיפים להנפקות הון בבורסה לניירות ערך.
 • מענקים ממשלתיים והטבות מס – בחינת האפשרויות לקבלת מענקי המדען הראשי ומרכז השקעות, הכנת בקשות למפעלים מאושרים וביקורת דוחות ביצוע סופיים.
 • מתן חוות דעת מקצועיות כלכליות וחשבונאיות בפתרון סוגיות מקצועיות.

אם הנכם זקוקים לשירותי יעוץ עסקי בירושלים, אנו נשמח לקבל את פנייתכם ולטפלה בהקדם

סגירת תפריט
דילוג לתוכן