טפסים למס הכנסה


פתיחת תיק לחברה

פתיחת תיק מס הכנסה לחברה/ ניכויים

טופס 4436

הורדה

סגירת תיק מס הכנסה

הודעה על הפסקת פעילות

טופס 2550

הורדה

תיאום מס

בקשה לתיאום מס

טופס 116 – הנישום מגיש לבד

הורדה

תיאום מס

בקשה לתיאום מס

טופס 117 – מוגש ע"י המייצג

הורדה

שינוי מקדמות

בקשה להקטנה / ביטול מקדמות

טופס 2216

הורדה

קיזוז הפסדים למש"ח

אישור על זכאות לקיזוז הפסדים למש"ח

טופס 1271

הורדה

בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי מס

בקשה לקבלת אישור עבור פטור/הקטנה של ניכוי מס במקור

טופס 2542

הורדה


טפסים למע״מ


טופס 281

טופס פתיחת תיק מע”מ ליחיד/חברה

טופס 281

הורדה

טופס 18

טופס סגירת תיק מע”מ ליחיד/חברה

טופס 18

הורדה

טופס 874

ריכוז חשבוניות מס לצורך קבלת החזר

טופס 874

הורדה


טפסים לביטוח לאומי


טופס פרטים אישיים

טופס לעדכון פרטים אישיים

טופס 900

הורדה

דין וחשבון רב שנתי

טופס לצורך שינוי סטטוס

טופס 6101

הורדה

בקשה לתיקון מקדמות

הגדלה/הקטנת מקדמות לשנה הנוכחית

טופס 672

הורדה

החזר יתרת זכות

בקשה להחזר יתרת זכות

טופס 6130

הורדה

החזר יתרת זכות

בקשה להחזר יתרת זכות

טופס 6130

הורדה

תביעת דמי לידה

בקשה לתביעת דמי לידה

טופס 355

הורדה

תביעה לתגמולי מילואים
תביעה אישית לתגמולי מילואים לעצמאי
טופס 502

הורדה

תביעה לתגמולי מילואים

תביעת המעסיק להחזרת תגמולי מילואים

טופס 501

הורדה

קצבת זקנה

תביעה לקבלת קצבת זקנה

טופס 480

הורדה

שיתוף בנכסים

הצהרת בני זוג נשואים/ ידועים בציבור
על הכנסות שלא מעבודה

טופס 631

הורדה

הוראה לחיוב חשבון

הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי

טופס 6124

הורדה
סגירת תפריט
דילוג לתוכן