כספי דואק קורן מספק שירותים בתחום החשבונאות והביקורת על פי אמות מידה גבוהות ביותר, ובהתאם לתקני ביקורת ישראלים ובינלאומיים כאחד. כספי דואק קורן מיישם נוהלי בקרת איכות מחמירים לשם שיפור טיב השירותים המקצועיים הניתנים ללקוחותיה. השותפים הינם מקצועיים ביותר שימשו מרצים  בכירים בחוגים לחשבונאות, לביקורת חשבונות ולמנהל עסקים במספר מוסדות אקדמיים מהמובילים בישראל.

להלן השירותים הניתנים בתחום החשבונאות והביקורת:

  • ביקורת חשבונות.
  • ביקורת מערכות מידע ממוחשבות.
  • בקרת תקציבים לארגונים מוסדיים ועסקיים – לרבות תכנון תקציב וקביעת בקרות לביצוע.
  • תכנון פיננסי של מודלים חשבונאים.
  • ניתוח דוחות כספיים.
  • ניתוח סיכונים פיננסיים וחוץ מאזניים.
  • ניתוח והקמת מערכות תמחיר ותקציב.
  • ייצוג מול רשויות המס.

כחלק מפילוסופיית השירות שלנו, התנהלות העבודה עם הלקוח והטיפול בו מתבצעת באמצעות איש קשר קבוע.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן