כל עמותה אשר מחזורה הכספי השנתי עולה על כ- 1.1  מיליון ש"ח (סכום המתעדכן מידי שנה) חייבת במינוי רואה חשבון מבקר.

כל חל"צ (חברה לתועלת הציבור), בכל מחזור כספי, חייב במינוי רואה חשבון מבקר.

עמותה או חל"צ בעלי אישור לפי סעיף 46 לפקודה חייבת במינוי רואה חשבון בכל מחזור שהוא.

הגוף שבוחר בעמותה את רואה החשבון הוא האסיפה הכללית. כל חבר עמותה יכול להציע מועמד לתפקיד רואה החשבון והאסיפה הכללית מצביעה על כך ובוחרת אותו.

לרו"ח של העמותה ישנו תפקיד חשוב ומכריע בהתנהלות מול גופי הממשלה והמשרדים הממשלתיים השונים.

משרדינו מספק שירותים למלכר"ים רבים, בין השירותים הניתנים:

  • שירותי ביקורת, לרבות דוחות כספיים, ביקורת פנימית וגוף מבקר (כהגדרתו בחוק העמותות)
  • שירותי מיסוי, לרבות: תכנון מס מוקדם, מע"מ, ניכויים, מס מקרקעין, סיוע בקבלת מעמד מוכר לעניין תרומות (סעיף 46) ומתן שירותי מיסוי שוטפים
  • ניהול סיכונים, לרבות ביצוע סקרים, מיסוד תהליכים, כתיבת נהלים וכדומה
  • מתן יעוץ חשבונאי בנושאים שוטפים, אישורים שוטפים ופתרונות לסוגיות מיוחדות
  • סיוע ביישום דרישות רגולטוריות, לרבות עריכת הדוח המילולי והכנה לביקורת עומק
  • הכנת חוות דעת בתחומי חשבונאות, מיסוי ותחומים מקצועיים אחרים
  • סיוע בהכנת בקשות לתמיכה מגופים ממשלתיים ואחרים, והוצאת אישורים רלוונטיים
  • בנייה וליווי תוכניות הבראה
  • יעוץ למלכ"ר, לרבות כתיבת תוכניות עבודה, הכנה, פיקוח, בקרה ומעקב על תקציבים.

אולי יעניין אותך גם >

סגירת תפריט
דילוג לתוכן