רשות המסים מעודדת אנשים בעלי הון לא מוצהר, להצהיר ו/או לתקן את הדיווחים למס הכנסה ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה מתחייבת שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים כפי שנקבעו על ידי רשות המיסים.
ההליך מיועד בעיקר לאנשים בעלי הכנסות מחו"ל, ירושות, נאמנויות ו/או בעלות בחשבונות בנק עלומי שם, עליהם הוא לא דווח לרשות המיסים וכאמור, הרשות לא פנתה אליו עדיין בבקשה להצהיר על הכנסותיו.
גילוי מרצון החל לפני כ- 3 שנים, הנוהל שפורסם ביום 31.12.2017 יחול עד ליום 31.12.2019.
על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת אם יעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהגילוי יהיה כן ומלא ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.
בהתאם לנוהל זה, קיימים שלושה מסלולים להגשת בקשה לגילוי מרצון:

  1. מסלול רגיל
  2. מסלול אנונימי – מסלול זה יחול עד ליום 31.12.18
  3. מסלול מקוצר – ביחס להון של עד 2 מיליון ש"ח, ובנוסף הכנסה חייבת של עד 0.5 מיליון ש"ח
    מהלך של גילוי מרצון , כאמור, יכול למנוע את הרישום הפלילי והקנסות הנלווים במקרה של חוסר דיווח. ואף להתלוות לקבלת מיחס מועדף מרשות המיסים בדמות הקלות והטבות לאזרח שגילה מרצון את נכסיו, לעומת אזרחים שנכסיהם נחשפו בפעילות יזומה של הרשות.
    עם זאת, גם כאשר ניגשים להליך גילוי מרצון, כמו לפעילות יזומה של רשויות המס, אפשר ומומלץ להיערך מבעוד מועד.

אולי יעניין אותך גם >

סגירת תפריט
דילוג לתוכן