כדאי להירשם כחברה בע"מ חדשה…האומנם?

יתרונות וחסרונות לצורת ההתאגדות חברה בעירבון מוגבל. עצמאים ושכירים בעלי הכנסות גבוהות שוקלים להתאגד כחברה משיקולי:
· מיסוי
· ישות משפטית נפרדת והגבלת אחריות
· עלויות
· שיקולים נוספים שאינם כספיים

ישות משפטית נפרדת והגבלת אחריות

המחוקק ייצר ישות משפטית נפרדת בצורת חברה בערבון מוגבל אשר בעלי מניותיה אינם ערבים לחובות החברה מעבר להון המניות המונפק והנפרע. .בית המשפט משתדל לשמור על הפרדת החברה מבעלי מניותיה ורק במקרים מסוימים כגון מעשים פליליים שנעשו בחברה המחויבים את בעלי מניות החברה בתשלום חובות החברה. בנקים אשר מלווים כספים לחברות בערבון מוגבל דורשים בחלק מהמקרים מבעלי המניות ערבויות אישיות לחובות החברה או שעבוד נכסים לטובת האשראי שנלקח מהבנק. יחד עם זאת

עלויות- אגרת רשם החברות

התאגדות כחברה מחייבת ניהול מערכת חשבונאית כפולה , מינוי רואה חשבון תשלום אגרת רשם החברות אחת לשנה והגשת דוחות במתכונת של חברה לרשויות המס. כל הטיפול המתואר מעלה את העלויות באחזקת חברה ומסתכם בעשרות אלפי ש"ח בשנה. עצמאי בעל עסק גדול חייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה. המדובר בעסקים יצרניים או סיטונאיים או קמעונאיים, שמחזורם השנתי (כולל מע"מ) עלה על סך של 3 מיליון ש"ח בשנת 2003 ( 250,000 ₪ לחודש) או שמספר עובדי העסק עולה על מינימום שנקבע (בקמעונאים 4-5 מועסקים), וכן המדובר בעסקים נותני שירותים כגון הובלות והסעות, מסעדות, שירותי אחזקה וכדומה, אשר מחזורם הכספי השנתי עלה בשנת 2003 על סך של 1.7 מיליון ₪ ( 141,666 ₪ לשנה כולל מע"מ).לגבי עצמאים המחויבים בניהול חשבונות דו צידית לא יהווה שיקול זה גורם בעת בדיקת השיקולים של התאגדות כחברה. לניהול חשבונות בשיטה הכפולה קיים יתרון רב בשליטה בכספים בעסק ובקרה פיננסית טובה יותר.

שיקולים נוספים שאינם כספיים

פעילות עסקית במסגרת חברה מציגה חזות עסקית מכובדת יותר מעסק עצמאי ולכן עסקים רבים מעדיפים התאגדות בדרך זו. כאשר קיימים כמה שותפים לעסק עדיף לפעול כחברה זאת מאחר ותקנון החברה מהווה חוזה בין בעלי מניות החברה זאת מסדיר את ענייני ניהול החברה ועניינים אחרים בין בעלי מניות החברה. חיסרון  בולט בהתאגדות בדרך חברה הנו עת הרצון להפסיק פעילותה העסקית, במצב של פעילות שאינה במסגרת חברה ניתן להפסיק את הפעילות מידית ללא עלויות או פעולות משפטיות למול זאת הפסקת פעילות במסגרת חברה אינה פשוטה ולעיתים מחייבת פרוצדורה של פרוק מרצון והסכמת בית משפט.

לפיכך יש להפעיל שיקולים מושכלים בטרם נקבל החלטה באם להתאגד כחברה בעירבון מוגבל או לפעול כעצמאי. יש לשקול את היתרונות והחסרונות בכל אפשרות התאגדות ולהתאים אותה לאופי העסק, היקפו, פוטנציאל ההתרחבות, ועוד. יעוץ על ידי רואה חשבון יכול למנוע קבלת החלטה שגויה והינה בגדר סוף מעשה במחשבה תחילה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן