החזר מס לתושבי חוץ

המחוקק הישראלי העניק הקלות רבות במס הכנסה לתושבי חוץ. תושב חוץ עשוי להיות גם מי שהיה פעם ישראלי ועם הזמן נהייה תושב חוץ. להלן רשימה תמציתית של הקלות במס הכנסה לתושב חוץ:

 • הכנסות מהפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ, פטורות ממס בישראל (למעט הלוואה שנתן ע"י מפעל הקבע שלו בישראל).
 • הכנסות מדיבידנד או מריבית, על "נייר ערך" הנסחר בבורסה בתל אביב, שרכש במטבע חוץ, פטורות ממס בישראל, אלא אם כן קיבל בארץ מושבו הקלה ממסי כפל על הכנסה כאמור.
 • הכנסות מריבית, על אגרות חוב מסוימות (למשל אגרת "הבונדס"), פטורות ממס בישראל.
 • פטור קבוע ממס על רווח הון ממכירת ניירות ערך בחברה ישראלית פרטית, אם בעת הרכישה היה הרוכש תושב חוץ (גם אם לאחר מכן הפך לתושב ישראל) והרכישה התבצעה החל משנת 2009 ואילך.
 • פטור ממס בישראל על רווח הון במכירת מניה שהקצתה לו בשנת 2003 ואילך, בחברה שהייתה במועד ההקצאה "עתירת מחקר ופיתוח", כהגדרתה בפקודת מס הכנסה.
 • פטור ממס בישראל על רווח הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אלא אם כן מדובר ברווח הון ממפעל הקבע שלו בישראל.
 • פטור ממס בישראל על רווח הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל (בכפוף לתנאים מסוימים).
 • פטור ממס בישראל על רווח הון מעסקה עתידית (כפוף לתנאים מסוימים).
 • פטור ממס בישראל על רווח הון שהפיק באמצעות "קרן תושבי חוץ", בתנאים מסוימים.
 • פטור ממס בישראל על רווח הון שהפיק ממכירה או מפדיון של יחידה "בקרן נאמנות להשקעות חוץ" ובתנאים מסוימים.
 • פטור ממס בישראל על ריבית המשולמת לו על "פיקדון במטבע חוץ" (בפיקדון בנקאי או אצל החשב הכללי), בתנאים מסוימים.
 • "עיתונאי חוץ" או "ספורטאי חוץ" (כהגדרתם בפקודת מס הכנסה), ייהנו בישראל מהקלת מס מרחיקות לכת בשל הכנסות ממקורות אלו שהופקו בישראל.
 • באמנות מס שישראל חתומה עליהן, נקבעו הקלות מס למי שאינו תושב ישראל על סוגי הכנסות מסוימות, תלוי במדינה ובסוג ההכנסה.

הקלות המס הרבות שהעניקה ישראל לתושבי חוץ מאפשרות כר נרחב לתכנוני מס, משרדינו מספק שירותי יעוץ, לווי והגשת דוח לצורך קבלת ההחזר המקסמילי.

אולי יעניין אותך גם >

סגירת תפריט
דילוג לתוכן